/
Skapa Konto

Kategorier | Nominering | Regler

LBS Game Awards 2016 kommer i år gå av stapeln fredagen den 27/5 i Jönköping. Deadline för inlämningar blir veckan innan, fredag den 20/5.

Kategorier

Nominering

Varje skola kan nominera totalt 4 st bidrag. Skolan väljer ut ett bidrag från vardera årskursen som de anser har störst möjlighet att vinna. Skolan väljer sedan även ut ett eget wildcard från valfri årskurs. Alla dessa spel är sedan med i att tävla i alla kategorier men för att underlätta urvalet så ska eleverna själva, när de lämnar in sitt spel, välja de kategorier de vill tävla i.

Spelets regler