Skapa Konto

Kategorier | Nominering | Regler

LBS Game Awards 2017 kommer i år gå av stapeln tisdagen den 23/5 i Jönköping. Deadline för inlämningar blir veckan innan, tisdag den 16/5.

Kategorier

Nominering

Varje skola kan nominera totalt 4 st bidrag. Skolan väljer ut ett bidrag från vardera årskursen som de anser har störst möjlighet att vinna. Skolan väljer sedan även ut ett eget wildcard från valfri årskurs. Alla dessa spel är sedan med och tävlar i alla kategorier men för att underlätta urvalet så ska eleverna själva, när de lämnar in sitt spel, välja de kategorier de vill tävla i.

Spelets regler